84-360 Łeba-Nowęcin, ul.Muszelki 18

tel. 503 622 768

Warunkiem wiążącym dokonanie rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30% ceny za cały pobyt.

Zadatek należy wpłacić na rachunek Corden Village w terminie 3 dni od dokonania rezerwacji drogą telefoniczną lub poprzez e-mail.

W przypadku odwołania rezerwacji w Corden Village, nie ma obowiązku zwrotu wpłaconego zadatku.

Pozostała część ceny za pobyt regulowana jest w dniu zameldowania się naszych Gości.               

Na miejscu, płatność tylko gotówką.

Nasze domki Corden Village wynajmujemy dla rodzin od 2-6 osób. W przypadku najmu przez pary, prosimy o wczesniejszą informacje podczas dokonywania rezerwacji. Każdy domek posiada własne miejsce parkingowe. Cały teren ośrodka jest ogrodzony, oświetlony oraz monitorowany.

Cena wynajmu domku nie obejmuje ubezpieczenia. Za doznane urazy, szkody, zniszczenie majątku, kradzież lub zagubienie rzeczy naszych Gosci Corden Village nie ponosi odpowiedzialności.

Istnieje możliwość przedłużenia przez Gości pobytu w naszych domkach, jednak jest to uzależnione od aktualnego stanu dokonanych już rezerwacji .

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest firma F.H.U. Corden z siedziba Nowecin ui. Muszelki 18, 84-360 Leba, NIP 588-146-20-96.                                           

Podstawowym celem dla którego firma F.H.U. Corden przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy najmu domków apartamentowych Corden Village.

Zameldowanie możliwe jedynie z dokumentem tożsamości lub innym ważnym dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby meldującej się.

Podanie danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonania usługi.  Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi.

Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 8:00 dnia następnego.

W przypadku zakłócania ciszy nocnej lub zakłócania pobytu innym Wynajmującym domki, właściciel Corden Village, powołując się na art. 193 Kodeksu Karnego, może podjąć stosowne kroki, wobec osób nie stosujących się do regulaminu oraz ogólnych zasad współżycia, włącznie z usunięciem ich z terenu  obiektu Corden Village, bez zwrotu wpłaconej kwoty za pobyt.

Za uszkodzenia elementów wyposażenia na terenie Corden Village spowodowane przez naszych Gości i ich dzieci odpowiada osoba meldująca się na czas pobytu w naszym ośrodku.

Nasze domki Apartamentowe wynajmujemy w systemie tygodniowym sobota-sobota lub jego wielokrotność. Doba rozpoczyna się o godzinie 15.00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu.

Za bezpieczeństwo dzieci na terenie całego ośrodka Corden Village, odpowiedzialność ponoszą rodzice lub ich prawni opiekunowie.

Ze względu na komfort wypoczynku oraz zgodnie z ustawą z dnia 8.04.2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr.81, poz. 529), jesteśmy zobligowani do wprowadzenia zakazu palenia na terenie domku pod karą grzywny 500.- PLN.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku złamania zakazu, będziemy zmuszeni do przeprowadzenia de-aromatyzacji pomieszczen, której koszt wynosi 500,- PLN zostanie doliczony do rachunku wynajmujacego

W naszych  domkach obowiązuje całkowity zakaz smażenia i przetwarzania ryb.

W chwili dokonywania rezerwacji prosimy o udzielenie informacji o ewentualnym pobycie ze swoim pupilem), dopłata 10,-/doba. Odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzę ponosi jego wlaściciel. (obowiązkowe jest posiadanie w chwili pobytu książeczki zdrowia  z aktualnymi szczepieniami zwierzaka).

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z treścią, niniejszego Regulaminu. Regulamin do wglądu w siedzibie firmy jak i na i stronie internetowej firmy.